Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Čataji

ZŠ Čataj

Milí Boršania,

Základná škola v Čataji vás srdečne pozýva na Zápis detí do 1. ročníka.
Termín: 11.04.2019
Čas: 14:00 – 17:00
Miesto: priestory ZŠ na 2. poschodí

Na zápis musí prísť aj s dieťaťom aj zákonný zástupca a prinesie si:

  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa – kópiu
  • žiadosť o prijatie do 1. ročníka/odklad
  • zápisný lístok
  • splnomocnenie

Tlačivá si môžete stiahnuť zo stránky https://zscataj.edupage.org/ .
AK máte otázky a chcete si pozrieť priestory školy, ste vítaní na predškolskom RZ dňa 05.04.2019o 16:30.

Komentáre sú uzavreté.