Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019 / 2020

Zapis do skolky

Riaditeľka Materskej školy v Hrubej Borši podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 1 až 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje rodičom,

že sa v dňoch 09. a 10. mája 2019

v čase od 12:00 hod. do 17:00 hod.,  uskutoční v budove materskej školy,  zápis detí na školský rok 2019 / 2020.

Formulár si môžete stiahnuť tu: Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie

Komentáre sú uzavreté.