Zbierajme psie exkrementy po svojich miláčikoch !!!

Upratujte po svojom psovi

Milí Boršania,

v poslednej dobe sme zaznamenali viaceré sťažnosti na znečisťovanie verejných priestranstiev psími výkalmi, ktoré znepríjemňujú život všetkým nám. Je nás tu už mnoho, ktorí máme doma nie jedného, ale mnohokrát aj dvoch psíkov. Je samozrejmosťou, že každý živý tvor potrebuje vykonávať svoje potreby. Ale je neprirodzené, že my ako majitelia psov, sme ľahostajní k svojej povinnosti a to ” Ihneď odstrániť znečistenie spôsobené zvieraťom na verejných priestranstvách a vo verejne prístupných objektoch “, ktoré nám ukladá VZN o podmienkach chovu zvierat. Žiadame preto všetkých majiteľov psov, aby toto nariadenie rešpektovali. Za porušenie tohto nariadenia bude zodpovedným osobám uložená pokuta.

Všetkým majiteľom psov, ktorí platia daň za svojho miláčika dávame do pozornosti možnosť, vyzdvihnúť si na OcÚ Hrubá Borša sáčky na psie exkrementy.

Komentáre sú uzavreté.