Zmena prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie v obci Hrubá Borša

odstavka-vody

Milí Boršania,

obec Hrubá Borša je vlastníkom verejného vodovodu a kanalizácie, ktorá je prevádzkovaná prostredníctvom tretej osoby, nakoľko obec nedisponuje oprávnením na prevádzkovanie tohto majetku podľa §5 zák. č. 442/2002 Z. z. v platnom znení. Obec Hrubá Borša sa rozhodla pre zmenu prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie. Od 01.01.2017 sa novým prevádzkovateľom stane spoločnosť ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.

Vzhľadom k tomuto faktu vás prosíme o spoluprácu pri prechode na nového prevádzkovateľa, s ktorou sú spojené administratívne úkony v podobe podpisu novej zmluvy a všeobecných zmluvných podmienok so súčasnými odberateľmi poskytovaných služieb. V najbližších dňoch budú doterajší odberatelia oslovení spoločnosťou ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o. prostredníctvom “Oznamu o zahájení prevádzky verejného vodovodu a kanalizácie”, s vysvetlením nasledujúceho postupu.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Komentáre